Det tyske Vandreinstitut

Forskning om vandring

”Profilstudien Wandern” (Profilstudier inden for vandring)

Mellem 1998 og 2008 spurgte Projekt-Partner-Wandern i Marburg i alt 18.000 vandrere i Tyskland om vaner, præferencer, aversioner og holdninger til turisme. Undersøgelserne blev gennemført for at skaffe viden som grundlag for en brugerorienteret modernisering af vandreturismen. Resultaterne blev publiceret under overskriften ”Profilstudien Wandern” og omhandlede forskellige temaer: vandring på certificerede ruter, fremtidens vandre-trends, målgrupper for vandreturisme, vandring uden grænser, unge vandrere, vurderinger af infrastruktur, pakkeferie, mærkningssystemer m.m.

To senere studier viste tydeligt, at vandring er en af de mest populære ferie- og friluftsaktiviteter blandt tyskere. Begge studier blev gennemført af professor Hans-Dieter Quack fra vandreinstituttet.

”Wandermonitor”

Siden 2015 har Forskningscentret for Vandring og Sundhed på Ostfalia-universitetet i Salzgitter gennemført en årlig undersøgelse af vandreoplevelser under overskriften ”Wandermonitor”.

Siden 2015 har Forskningscentret for Vandring og Sundhed på Ostfalia-universitetet i Salzgitter gennemført en årlig undersøgelse af vandreoplevelser under overskriften ”Wandermonitor”. Målet er at indsamle brugbare data om vandring for til stadighed at kunne forbedre og tilpasse vandreturismens tilbud til brugernes ønsker og behov. Spørgeundersøgelserne er anonyme. Byer, regioner, turismeorganisationer og ansvarlige for vandreruter hjælper med at sprede spørgeskemaer, og det er gratis for dem. Hvert år bliver der udgivet en rapport med resultaterne.

Vandreturisme kan give en positiv, økonomisk effekt, og i de fleste tilfælde kan en region høste resultaterne uden store investeringer.

Hvordan vandreturismen gøres bæredygtig er et spørgsmål, der må besvares lokalt og regionalt, fordi betingelserne er så forskellige. I den forbindelse er vandrerne blevet spurgt om deres holdning til vindmølle- og solcelle-parker.


Datum: 13.07.2024
Online: https://www.vandreinstitut.dk/vandreinstitut/forskning/forskning-om-vandring/
© 2024 Tyske Vandreinstitut e.V. | Bergblick 3 | D-35043 Marburg – All rights reserved.