Premium let-vandreruter

Premium let-vandreruter

Logo Premium let-vandreruter

Premium let-vandreruter er korte rundruter med en særlig høj oplevelsesværdi. De har en længde på tre til syv km og er skræddersyede til vandrere, der sætter pris på naturoplevelser i smukke landskaber.

Kortere og mindre krævende ruter er også populære blandt erfarne vandrere, men både de og mindre trænede vandrere forventer mere af en kort rute, end af en lang, viser studier. Grænsen mellem de korte, lette og de længere Premium ruter er flydende, så derfor må hver rute have en klar beskrivelse af de fysiske krav, den stiller.

Flere end 90 procent af befolkningen går jævnligt en tur. De fleste spadserer en kort tur i parker og bynære skove, men en stor grupper foretrækker at vandre lidt længere, og i skov og mark. Det er den gruppe, der primært er i fokus for Premium let-vandreruter.

Høj oplevelseskvalitet

Der stilles samme kvalitetskrav til Premium let-vandreruter som til Premium vandreruter. Imidlertid er der relativt flere højdepunkter på en kort rute, som ideelt set bør undgå ensartede strækninger. Til gengæld er der ikke så skrappe krav til, at underlaget er naturligt, da de korte ruter starter ofte i eller i nærheden af byer. God afmærkning og gode faciliteter er obligatoriske. Der er generelt færre og kortere bratte stigninger end på en Premium vandrerute.

Design af ruten

Ved vurderingen lægges der særlig vægt på, at oplevelserne følger tæt efter hinanden, at de er varierede, og at ruten går gennem harmoniske landskaber. Premium let-vandreruter kan have et tema eller være særligt egnede for børn og dårligt gående personer. De skal dog ikke være lærings-ruter eller være baseret på et alt for snævert, lokalt tema.

Mere information


Datum: 13.07.2024
Online: https://www.vandreinstitut.dk/premium-let-vandreruter/certifikat/
© 2024 Tyske Vandreinstitut e.V. | Bergblick 3 | D-35043 Marburg – All rights reserved.