Premium vandreruter

Kriterierne for vandrecertifikatet for Premium vandreruter

Hvordan kan man måle en vandreoplevelse?

På opfordring fra førende turistfolk har vi udviklet en liste på 34 kriterier, der går os i stand til at vurdere en vandrerutes styrker og svagheder så præcist og objektivt som muligt. Listen er siden starten i 1999 blevet forbedret gentagne gange på basis af brugerundersøgelser (Wander Monitor).

For hver kilometer af en rute bliver der noteret omkring 200 enkeltheder om rutens beskaffenhed, landskabet, kulturhistorie, menneskelig påvirkning, afmærkning. På den måde kan en lang række faktorer omsættes til tal. Det er en krævende opgave, der forudsætter ekspertviden, og den udføres kun af erfarne medlemmer af Det tyske Vandreinstitut. Vandrecertifikatet er forbeholdt ruter af exceptionel kvalitet, ruter, der skal bruges til at markedsføre et område.

Kernekriterier (simplificeret version)

Underlag Strækninger med asfalt, beton og brolægning må højst være 1.200 meter lange (i særligt smukke landskaber dog op til 1.500 meter). Samlet må de maksimalt være på 2.000 meter og højst 15 % af ruten.
Trafiksikkerhed (f.eks. passage af hovedveje) Max. 150 meter ad gangen og højst 3 % af den samlede rute.
Strækninger langs hovedveje Må højst være 1.200 meter lange (i særligt smukke landskaber dog op til 1.500 meter). Samlet må de maksimalt være på 2.000 meter og højst 10 % af ruten.
Stier, der er besværlige at gå på Max. 500 meter ad gangen og højst 5 % af den samlede rute.
Brugervenlig markering Obligatorisk med markeringsskilte. Hvor retningen skifter, skal der være en let synlig markering. Sporet skal være nemt at identificere.
Landskabelig afveksling Mindst to markante ændringer af omgivelserne inden for en strækning på seks kilometer.
Intensivt udnyttede områder Må højst være 1.000 meter lange (i særligt smukke landskaber dog op til 1300 meter). Samlet må de maksimalt være på 1.500 meter og højst 8 % af ruten.

Kvalitetskriterier

Ruteformat
Underlag Jord og/eller græs
Grus og/eller asfalt
Positiv
Negativ
Bredde Smal sti (single track)
Bred og/eller lige
Positiv
Negativ
Rabatter Grøn
Hegn, mure
Positiv
Negativ
Forhindringer Svær at gå på Negativ
Brug af ruten Bil- eller cykeltrafik Negativ
Hovedveje Langs veje Negativ
Trafiksikkerhed Passage på veje Negativ
Natur og landskab
Skovlandskab Åbent, malerisk
Monotont, ødelagt
Positiv
Negativ
Åbent landskab Enge og trægrupper
Intensivt dyrkede marker
Positiv
Negativ
Afveksling i nærheden Hulveje og slugter Positiv
Nære omgivelser Skovbryn, strandbredder Positiv
Udsigter Åbninger, storslåethed
Bygninger, trafik
Positiv
Negativ
Vandområder Uberørte, maleriske
Kunstige forurenede
Positiv
Negativ
Geologi Klipper, huler Positiv
Idyl Idyllisk område Positiv
Flora Gamle træer Positiv
Kultur og menneskelige påvirkninger
Udseende Kedelig, ikke attraktiv Negativ
Bylandskab Attraktivt, historisk centrum Positiv
Tekniske installationer Elmaster, lossepladser Negativ
Permanente påvirkninger Stilhed
Støj, lugt
Positiv
Negativ
Historiske bygninger Slotte, borge Positiv
Monumenter Monumenter, skulpturer Positiv
Kroer Kroer etc. Positiv
Afmærkning
Markeringspæle Med afstand og anden information
Forvirrende, ukorrekt
Positiv
Negativ
Markeringsskilte Visuelle, tryghedsskabende
Forvirrende, ukorrekte
Positiv
Negativ
Information i nødstilfælde Information med stedsangivelser Positiv
Informationsskilte Orientering, information
Forkerte oplysninger
Positiv
Negativ
Faciliteter Bænke og borde Positiv
Generelt
Sceneri Storslået, uspoleret
Mangel på afveksling, befolket
Positiv
Negativ
Variation Afvekslende landskaber Positiv
Manglende vedligehold Landskab, info-skilte Negativ
Orientering på ruten Dårlige alternativer Negativ
Kryds Holdepladser, krydsende ruter Positiv

Datum: 13.07.2024
Online: https://www.vandreinstitut.dk/premium-vandreruter/certifikat/kriterier/
© 2024 Tyske Vandreinstitut e.V. | Bergblick 3 | D-35043 Marburg – All rights reserved.